Algemene Ledenvergadering

De Afdeling Midden organiseerde één keer per jaar een Regioledenvergadering (ALV). Meestal in de maand mei.

Op een ALV bespraken de verenigingen met het afdelingsbestuur en de commissies het gevolgde en te volgen beleid en de uitvoering hiervan.

Alle verenigingsbestuurders waren van harte welkom op deze vergadering. De verenigingsbesturen werden vooraf per e-mail uitgenodigd door het afdelingsbestuur. Hoewel er formeel geen opkomstplicht was en geen boete voor afwezigheid, hoopte het afdelingsbestuur desalniettemin dat u aanwezig was. ledenvergadering is immers bij uitstek de gelegenheid om mee te praten.

Daarnaast wa er jaarlijks, meestal in de maand september, een overleg van alle verenigingen in de regio Midden met het hoofdbestuur van de NTTB en met het afdelingsbestuur. Het hoofdbestuur krijgt hierdoor feedback van de verenigingen en kan de verenigingen informeren over allerlei recente en toekomstige ontwikkelingen.

Uitnodiging ALV afdeling Midden woensdag 12 mei 2021 en mededelingen

Conceptverslag ALV afdeling Midden 15 oktober 2020

Uitnodiging ALV afdeling Midden en bijeenkomst met hoofdbestuur (digitaal)