Algemene Ledenvergadering

Afdeling Midden organiseert één keer per jaar een Afdelingsledenvergadering (ALV). Meestal in de maand mei.

Op een ALV bespreken de verenigingen met het afdelingsbestuur en de commissies het gevolgde en te volgen beleid en de uitvoering hiervan.

Alle verenigingsbestuurders zijn van harte welkom op deze vergadering. De verenigingsbesturen worden vooraf per e-mail uitgenodigd door het afdelingsbestuur. Hoewel er formeel geen opkomstplicht is en geen boete voor afwezigheid, hoopt het afdelingsbestuur desalniettemin dat u aanwezig zult zijn. De Afdelingsledenvergadering is immers bij uitstek de gelegenheid om mee te praten over de afdeling.

Daarnaast is er jaarlijks, meestal in de maand september, een overleg van alle verenigingen in de afdeling Midden met het hoofdbestuur van de NTTB en met het afdelingsbestuur. Het hoofdbestuur krijgt hierdoor feedback van de verenigingen en kan de verenigingen informeren over allerlei recente en toekomstige ontwikkelingen.

Uitnodiging ALV afdeling Midden woensdag 12 mei 2021 en mededelingen

Conceptverslag ALV afdeling Midden 15 oktober 2020

Uitnodiging ALV afdeling Midden en bijeenkomst met hoofdbestuur (digitaal)