Algemene Ledenvergadering

Regio Midden organiseert één keer per jaar een Regioledenvergadering (ALV). Meestal in de maand mei.

Op een ALV bespreken de verenigingen met het regiobestuur en de commissies het gevolgde en te volgen beleid en de uitvoering hiervan.

Alle verenigingsbestuurders zijn van harte welkom op deze vergadering. De verenigingsbesturen worden vooraf per e-mail uitgenodigd door het regiobestuur. Hoewel er formeel geen opkomstplicht is en geen boete voor afwezigheid, hoopt het regiobestuur desalniettemin dat u aanwezig zult zijn. De Regioledenvergadering is immers bij uitstek de gelegenheid om mee te praten over de regio.

Daarnaast is er jaarlijks, meestal in de maand september, een overleg van alle verenigingen in de regio Midden met het hoofdbestuur van de NTTB en met het regiobestuur. Het hoofdbestuur krijgt hierdoor feedback van de verenigingen en kan de verenigingen informeren over allerlei recente en toekomstige ontwikkelingen.

Uitnodiging ALV afdeling Midden woensdag 12 mei 2021 en mededelingen

Conceptverslag ALV afdeling Midden 15 oktober 2020

Uitnodiging ALV afdeling Midden en bijeenkomst met hoofdbestuur (digitaal)