Voor iedereen die er niet bij kon zijn of voor wie er bij was en het nog eens na wil lezen:
Het conceptverslag van de ALV van de afdeling Midden van donderdag 15 oktober 2020.

Tijdens deze ALV is ook deel III van het afdelingscompetitiereglement gewijzigd.
Deze wijziging gaat in zodra het digitale wedstrijdformulier definitief wordt ingevoerd.

Update: de toegezegde presentatie is 5 november nagestuurd.

Voorzitter Jeroen Scheerder nam met waarderende woorden afscheid van penningmeester Michiel Vloemans.
De ALV stemt unaniem in met het voorstel Marc Krikke te benoemen tot penningmeester van de afdeling Midden.