Regionale Bondstraining en Regiotraining

De afdeling Midden verzorgt elk voor- en najaarsseizoen weer twee trainingsgroepen.
De Regionale Bondstraining (RBT) is bedoeld voor welpen en pupillen.
De Regiotraining (RT) is het vervolg op de RBT en deze groep zal bestaan uit de sterkere
spelers(sters) uit onze afdeling en tot en met 3e jaars junioren.
Het doel van deze trainingen is het niveau in de regio op een hoog peil te brengen/houden.

Inventarisatie interesse afdelingstrainingen

Neem voor verdere vragen of informatie over de trainingen contact op met:
Flip Valero, Coördinator Regiotraining
Prof. Drionlaan 26, 3741 XE Baarn, tel. 06-51564739
flip.valero@nttb-midden.nl