Dag allen,

Middels deze mail nodig ik jullie uit voor de volgende PFJ bijeenkomst. LET OP SVP de datum is niet 7 december zoals aangekondigd. We houden het overleg op woensdag 14 december 2022. Aanvangstijd 20.00 uur. De kantine is open om 19.30 (en dan is ook de koffie klaar☺). Eindtijd ca 22.00 uur. Locatie is de kantine van SVO aan de Mereveldlaan 12 in de Meern.

Reden voor het verzetten was met name agendapunt 3 hieronder. Aangezien de uiterste inleverdatum voor opgave van de voorjaarscompetitie 11 december a.s. is zou dit punt op de oorspronkelijke datum niet kunnen worden behandeld. Dat lukt nu wel.

Onderstaand de agenda. Als jullie zelf nog punten hebben voor deze of volgende vergaderingen, geef dat alsjeblieft aan. We hopen jullie allemaal te zien de 14e.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen vorige bijeenkomst (28 september 2022 PFJ Notulen)
 3. Competitie indeling volgend seizoen (ter toelichting hierbij de volgende aandachtspunten)
  • Competitie-leider Marcel Nieuwendijk is aanwezig om met ons te kijken naar de beste indeling van de poules. `
  • Dat overleg doen we op vergelijkbare manier als in juli
  • Het overleg is bedoeld om met elkaar in het algemeen te kijken naar de beste indeling die het meeste spelplezier biedt voor de kinderen
  • Individuele vragen voor de eigen vereniging moeten (b.v. letterkeuze ivm thuisspelen van teams)  niet in PFJ worden gesteld maar tzt rechtstreeks met de competitieleider worden opgelost
  • Wat er ook uit het gesprek komt, de competitieleider heeft het laatste woord als het gaat om de indelingen van de competitie
 4. RTN
  • Jan Bruins praat ons weer bij over de voortgang van de ontwikkeling van het RTN (regionaal trainingsnetwerk)
 5. Diversen
  • Voortgang Midi-Minimeerkampen
  • NJM en overige toernooien
  • Planning clinics oudere jeugd en trainers
  • Extra activiteiten meisjes (denken jullie er aan voor die tijd nog uit te vragen bij de meisjes in jullie vereniging waar we ze mee kunnen enthousiasmeren?
  • Agendapunten komende PFJ’s
 6. Wat verder ter tafel komt.

Met vriendelijke groet,

Misja Heller
misja@helleradvies.nl