Dag Allemaal,

Bijgaand de notulen van Platform Jeugd (PFJ) 21 april onder dankzegging aan notulist Sander. De avond kenmerkte zich door het uitwisselen van veel informatie. Dat hebben de aanwezigen als zeer nuttig ervaren. In het verslag staan een aantal acties benoemd.

Die pakt de agendacommissie op. Als jullie input willen leveren is dat altijd welkom. Kan naar mij worden verstuurd.

Willen jullie alvast woensdagavond 29 juni in jullie agenda noteren als datum voor het volgende platform Jeugd? De exacte locatie en agenda maken we nog bekend. Wil je een agendapunt besproken hebben? Laat dat ons weten via e-mail naar. misja@helleradvies.nl

De agendacommissie zal in ieder geval nadenken over een vervolg op een item over werving en behoud. Voor komend seizoen zullen we een datumschema voor de PFJ’s samenstellen zodat iedereen die vast vooruit kan plannen.

Ik wijs jullie nog op de ALV van midden van 18 mei aanstaande. De uitnodigingen zijn aan jullie secretarissen verstuurd. Belangrijk dat er daar een goede opkomst is.

Met vriendelijke groet,
Misja Heller