Beste bestuursleden van de verenigingen in de NTTB afdeling Midden en andere betrokkenen,

Bijgaand het verslag van de ALV (Algemene Leden Vergadering) van de afdeling Midden op woensdagavond 12 mei 2021.

Met vriendelijke groeten,
Thijs van Veen
secretaris NTTB afdeling Midden
tel. 033-4726015 en 06-10112862
secretaris@nttb-midden.nl