Aan de besturen van de verenigingen in de afdeling Midden

Beste mensen,

Namens het afdelingsbestuur nodig ik u uit voor een
extra Algemene Leden Vergadering van de NTTB afdeling Midden
op woensdagavond 19 augustus 2020,
aanvang 20:00 uur, digitaal.

Agenda:

 1. Opening
 2. Voorstellen van het afdelingsbestuur (coronamaatregelen)
  – geen dubbel in de afdelingsseniorencompetitie (triocompetitie en duocompetitie)
  – wijzigingen van het afdelingscompetitiereglement
  – een alternatief voor de dubbelset in de duocompetitie (senioren)
  – wel dubbel in de afdelingsjeugdcompeitie
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Toelichting op de voorstellen van het afdelingsbestuur

 1. Het afdelingsbestuur stelt voor in de afdelingsseniorencompetitie (de najaarscompetitie 2020) geen dubbel te spelen. De huidige protocollen van het RIVM en van NOC*NSF verbieden het dubbel in tafeltennis niet, omdat tijdens sportbeoefening geen 1,5 meter afstand hoeft te worden gehouden.
  Ongetwijfeld zijn er mensen die wel zouden willen dubbelen en mensen die dat pertinent niet willen. Het afdelingsbestuur wil echter rekening houden met onze populatie competitiespelers: 13% is 70 jaar of ouder, ongeveer 500 competitiespelers zijn 60 jaar of ouder. Een eventuele besmetting met Covid-19 kan voor hen ernstige gevolgen hebben. Dit geldt ook voor spelers met onderliggende gezondheidsproblemen.
  We willen voorkomen dat mensen tegen hun zin zouden moeten dubbelen. Het uitgangspunt van het afdelingsbestuur is daarnaast dat het niet dubbelen geen nadeel mag opleveren. Je mag niet worden benadeeld als je niet dubbelt.
  Het afdelingsbestuur vindt het ongewenst om per wedstrijd door de spelers te laten beslissen of wel of geen dubbel wordt gespeeld. Bij dit overleg tussen de betrokken spelers moet het gaan om de gezondheidsoverwegingen, maar het is te verwachten dat ook groepsdruk en strategische overwegingen een (ongewenste) rol zouden kunnen spelen.
  Het competitieverloop is niet eerlijk in een competitie waarin in wedstrijden deels wel en deels niet gedubbeld wordt. In nauwe samenspraak met de competitieleiders komt het afdelingsbestuur tot het voorstel in de afdelingsseniorencompetitie voorlopig niet te dubbelen. Dit leidt tot uniformiteit en tot een eerlijk competitieverloop. Bovendien wordt ook voorkomen dat je – ongewild – moet spelen op een tafel naast een tafel waar gedubbeld wordt. Het niet dubbelen komt het meest tegemoet aan ‘social distancing’.
 2. Bovenstaande leidt tot wijzigingen in artikel 28 van het afdelingscompetitiereglement. Zie de bijlage. Het voorstel is een nieuw lid 5 toe te voegen dat deze tijdelijke situatie regelt. In lid 5 is aangegeven dat het afdelingsbestuur besluit wanneer er weer dubbel gespeeld gaat worden en lid 5 van artikel 28 komt te vervallen (niet meer van toepassing is). Indien de ALV instemt met deze toevoeging, machtigt de ALV het afdelingsbestuur om dit besluit te nemen.
  Vooralsnog hopen we dat deze wijzigingen beperkt blijven tot de najaarscompetitie 2020. En we hopen dus dat we in 2021 weer als vanouds kunnen dubbelen.
 3. Het afdelingsbestuur stelt voor in de duocompetitie na a-x, b-y, b-x en a-y een vijfde set te spelen waarbij a en x de eerste game spelen, b en y de tweede, en b en x de derde. Bij een stand van 3-0 of 0-3 is er geen vierde game. Bij een stand van 2-1 of 1-2 spelen a en y de vierde game. Wordt het 2-2, dan spelen twee spelers naar eigen keuze de beslissende vijfde game.
 4. In de afdelingsjeugdcompetitie kan ‘gewoon’ gedubbeld worden. In de afdelingsjeugdcompetitie wordt wel dubbel gespeeld.

Aanmelding, afmelding, vragen, deelnamelink

 • Aanmelden: Wilt u uiterlijk maandag 17 augustus 2020 via e-mail naar secretaris@nttb-midden.nl aangeven wie deelneemt aan deze digitale vergadering? Evenals in een gewone ALV kunnen meerdere personen per vereniging aan deze vergadering deelnemen. Een eventuele stemming geschiedt naar rato van het aantal leden per vereniging.
 • Afmelden: Wanneer uw vereniging niet deelneemt aan deze ALV, horen we dat ook graag van tevoren, uiterlijk maandag 17 augustus 2020 per e-mail naar secretaris@nttb-midden.nl.
 • Vragen: Hebt u vragen? Dan kunt u deze uiterlijk maandag 17 augustus 2020 per e-mail stellen via secretaris@nttb-midden.nl.
 • Deelnamelink: Via Zoom kunt u aan deze ALV deelnemen

Bijeenkomst met HB

Ter informatie deel ik u nog mede dat de vergadering van alle verenigingen in de afdeling Midden met het hoofdbestuur van de NTTB zal plaatsvinden op donderdagavond 15 oktober a.s. op het bondsbureau in Nieuwegein. Bij deze gelegenheid houden we ook onze reguliere ALV die op woensdag 13 mei jl. in verband met de coronacrisis niet is doorgegaan.

Intussen geldt: houd afstand! Blijf gezond!

Met vriendelijke groeten,
Thijs van Veen
secretaris NTTB afdeling Midden
tel. 033-4726015 en 06-10112862
secretaris@nttb-midden.nl

Bestuur NTTB afdeling Midden

Bestuur NTTB afdeling Midden