Functie
Secretaris
E-mailadres secretaris@nttb-midden.nl

Functiebeschrijving:

Voorbereiden (agenda) en notuleren van vergaderingen van het AB en de ALV
Ondersteuning AB
Correspondentie namens het afdelingsbestuur
Onderhouden externe contacten
Samenstellen jaarverslag
Beheer automatiseringswensenlijst

Coördineert: 

Ledenadministratie NAS
Licentie-administratie