Functie
Secretaris
E-mailadres secretaris@nttb-midden.nl

Functiebeschrijving:
Voorbereiden (agenda) en notuleren van vergaderingen van het AB en de ALV
Ondersteuning AB
Correspondentie namens het afdelingsbestuur
Onderhouden externe contacten
Samenstellen jaarverslag
Beheer automatiseringswensenlijst

Coördineert:
Ledenadministratie NAS
Licentie-administratie

Gerard van Giessen
E-mailadres ggiessen@xs4all.nl
verzorgt de uitvoering van ledenadministratie NAS en licentie-administratie.