Beste secretaris,

 

De situatie met corona heeft er dit jaar toe geleid dat we geld overhebben binnen de afdeling. Dat geld willen we graag daar inzetten waar het voor de tafeltennissport in de afdeling op een goede plek terecht komt. 

Uw vereniging heeft vast wel ideeën om een paar zaken (anders of beter) op te pakken. Alleen de financiering wil nog niet helemaal rondkomen. 

Misschien kan de afdeling u daarbij helpen. 

De afdeling subsidieert maximaal 50% van de activiteit tot een maximum van €300. De vereniging zal dus ook zelf moeten investeren.  

Mocht u hiervan gebruik willen maken, stuur dan een aanvraag naar ab@nttb-midden.nl met daarin in ieder geval een omschrijving van de wens/activiteit of het plan, een begroting en wat de vereniging er mee wil bereiken (probeer zo specifiek mogelijk te zijn). 

Deadline voor het indienen van de aanvraag: woensdag 15 december 2021.  

Het AB zal z.s.m. na de deadline de subsidietoekenning of -afwijzing terugkoppelen. 

Bij toekenning van de aanvraag graag de factuur van de vereniging gericht aan NTTB afdeling Midden die op 2021 staat en waarin de juiste bankgegevens van de vereniging zijn opgenomen.

Mocht de vereniging een bijdrage krijgen, dan is de tegenprestatie een leuk verslag met foto, die we op de website van de afdeling kunnen plaatsen. 

 

Er is nog een beperkt budget beschikbaar: Op=Op.

Verenigingen die in 2021 al subsidie vanuit de afdeling hebben ontvangen, komen niet in aanmerking voor deze bijzondere regeling.

We zien uw aanvraag graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

John van Hoeven

Afdelingsondersteuner NTTB / Afdeling Midden

Kelvinbaan 48, 3439 MT Nieuwegein | Postbus 2650, 3430 GB Nieuwegein

afdelingsondersteuner@nttb-midden.nl | M: 06-10789594

www.nttb.nl | www.tafeltennis.nl | www.pingpongbaas.nlFacebook | [twitter.com/tafeltennis]Twitter | Instagram | YouTube | LinkedIn