Beste bestuursleden van de verenigingen in de NTTB afdeling Midden en andere betrokkenen,
Bijgaand de uitnodiging en de agenda voor de ALV (Algemene Leden Vergadering) van de afdeling Midden op woensdagavond 12 mei 2021 aanvang 20.00 uur.
Op dit moment weten we nog niet of we deze ALV fysiek kunnen houden danwel opnieuw digitaal moeten houden. Wij hopen uiteraard het eerste. Voor het geval we voor deze ALV bij elkaar kunnen komen, zoeken we hiervoor een geschikte

Page 4 of 49 12345674849
Page 1 of 75 12347475
Page 1 of 75 12347475