Dag allemaal,

In vervolg op onze mail van 19 augustus hieronder de agenda van 15 september 2021. Bekijk het Word document met vragen ter voorbereiding.

We stellen het op prijs als jullie uiterlijk zondag 12 september dit document hebben gelezen en de antwoorden op de vragen e-mailen naar misja@helleradvies.nl. Dat helpt enorm bij de voorbereiding en het resultaat van de avond.

Agenda Platform Jeugd 15-09-2021

Locatie : Kantine SVO tafeltennis Mereveldlaan  12 in de Meern

Aanvangstijd 20.00 uur (we zijn er vanaf 19.30 uur)

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering
 3. Korte punten
  1. Mededelingen uit de verenigingen

Om maximaal tijd te behouden voor het hoofdthema werving doen we geen rondje langs alle aanwezige verenigingen. Zijn er echter verenigingen die iets belangrijks voor de anderen te melden hebben dan kan dat bij dit punt.

  1. Start competitie

We staan kort stil bij de start en of er nog aandachtspunten zijn die van belang zijn om gezamenlijk te delen.

  1. Mini- en midimeerkampen
 1. Werving

Dit is het hoofdthema van de avond. In de bijlage bij deze mail is dit punt verder uitgewerkt. Wij stellen het op prijs als jullie vooraf willen nadenken over de in de bijlage gestelde vragen en daarop vooraf naar Misja toe willen reageren. Dat helpt enorm bij de voorbereiding van de avond.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Namens Bert, Rene en John,

Met vriendelijke groet,
Misja Heller
_______________________________
Platform Jeugd NTTB afd. Midden
Augustusweg 15
3453 KR De Meern
06-53745788
misja@helleradvies.nl

*** ***

Mail van 19 augustus 2021

Dag allemaal,

We hopen dat jullie allemaal goed de zomer zijn door gekomen en veel zin hebben in de start van het nieuwe seizoen. Een seizoen waarvan we als eerste hopen dat we het hele seizoen kunnen en mogen blijven tafeltennissen en waarin gestarte competities ook helemaal afgerond kunnen worden. Een seizoen ook waarin we veel willen en moeten doen aan ledenwerving om de opgelopen achterstand tijdens corona-tijd weer in te lopen en uit te bouwen naar iets moois.

Dat laatste is precies waar ik jullie als deelnemers aan het platform jeugd over mail. De workshop ledenwerving vlak voor de vakantie hebben we helaas door omstandigheden moeten cancelen. Inmiddels hebben we als agendacommissie gisteren overleg gehad. De workshop gaat zeker niet de spreekwoordelijke koelkast in, maar nu de indelingen voor de competitie en de actuele standen van geregistreerde jeugdleden goed bekend zijn, zijn

we als agendacommissie van mening dat de eerste bijeenkomst van het platform een andere invulling moet krijgen om een goede basis te leggen voor een seizoen. Hopelijk is het de start van iets wat aan het eind van het seizoen herstel zal laten zien van onze mooie sport, speciaal ook bij de jeugd. Het thema van de eerstvolgende PFJ is en blijft “Werving”.

Deze mail is nog niet de definitieve uitnodiging maar wel een “save the date”. De datum waar het om gaat is woensdag 15 september aanstaande. Starttijd 20.00 uur. Locatie waarschijnlijk bij SVO in de Meern, maar als een andere vereniging een ruime kantine tot zijn beschikking heeft waar we corona-verantwoord en rustig kunnen overleggen, horen we dat graag.

De definitieve uitnodiging komt uiterlijk 1 september naar jullie toe en hopelijk wat eerder. Deze bevat ook een beetje huiswerk waarvan we graag vooraf reactie terug krijgen. Die voorbereiding zal niet heel veel tijd kosten maar is wel essentieel voor het slagen van de avond. Jullie horen snel van ons.

Voor nu, heel veel plezier en succes bij de start van het seizoen en hou de datum van 15 september goed vast. We hopen jullie allemaal te mogen begroeten dan.

Namens Bert, Rene en John,

Met vriendelijke groet,
Misja Heller
_______________________________
Platform Jeugd NTTB afd. Midden
Augustusweg 15
3453 KR De Meern
06-53745788
misja@helleradvies.nl