Functie
Penningmeester
E-mailadres penningmeester@nttb-midden.nl

Functiebeschrijving:

Bijwonen van de vergaderingen van het afdelingsbestuur en de ALV
Coördinatie en aansturing van financiële taken
Beheer vermogen en financiën
Verzorgen van de boekhouding
Opstellen begroting en doen van contributievoorstel
Opstellen financieel jaarverslag
Controleren en betalen van facturen en declaraties
Facturatie en innen boetes en overige inkomsten

Coördineert:
Kascommissie
2 vertegenwoordigers van aangesloten verenigingen