UPDATE 24-03-2020

>>> Alle bijeenkomsten tot 1 juni zijn verboden, zie het nieuwsbericht op de landelijke website. >>>

UPDATE 15-03-2020

>>> De nu op de website van NOC*NSF gecommuniceerde datum van de maatregelen is tot en met 6 april. >>>

Bericht 13-03-2020

Beste voorzitters en secretarissen van de verenigingen in de afdeling Midden (e-mailadressen onder BCC),

Gisteren hebt u onderstaande e-mail van het hoofdbestuur van de NTTB ontvangen.
U hebt inmiddels van de afdelingscompetitieleiders bericht ontvangen dat alle competitiewedstrijden in onze afdeling (jeugd en senioren) tot en met 31-03-2020 afgelast zijn. Het afdelingsbestuur bekrachtigt deze informatie.

Het afdelingsbestuur van de afdeling Midden onderstreept de adviezen van het hoofdbestuur en van NOC*NSF. Het kabinet heeft voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep zouden wij graag willen ondersteunen en u ook oproepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroepbijeenkomsten ook af te gelasten.
Op dit moment kunnen wij nog geen enkele uitspraak doen over de afhandeling van de afgelaste wedstrijden.

Wij hopen dat over twee maanden de situatie weer zo normaal is geworden dat de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de afdeling Midden op woensdagavond 13-05-2020 in Hoogland doorgang kan vinden. Wij informeren u hierover t.z.t. en wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet.

Met vriendelijke groeten, namens het afdelingsbestuur,
Thijs van Veen
secretaris NTTB afdeling Midden
tel. 033-4726015 en 06-10112862
secretaris@nttb-midden.nl

Van: NTTB – Antoinette de Jong <jong@tafeltennis.nl>
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 17:33
Onderwerp: Maatregelen inzake het Coronavirus

Aan de competitieleiders van de landelijke- en afdelingscompetities
Cc: verenigingen (gehele bestuur en wedstrijdsecretarissen), landelijke functionarissen, Hoofdbestuur en personeel
(Gezien het belang van deze informatie hebben wij ervoor gekozen het bericht rechtstreeks aan verenigingsfunctionarissen toe te zenden.)

Geachte dames en heren,

U heeft ongetwijfeld de nieuwsberichten en de persconferentie inzake de maatregelen tegen het Coronavirus gevolgd.
De officiële berichtgeving op de website van de Rijksoverheid, via de site van het RIVM, luidt als volgt:

“Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland
Nieuwsbericht | 12-03-2020 | 15:37

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

De maatregelen zijn:

  • · Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijdt sociale contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
  • · Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
  • · Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
  • · Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
  • · Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
  • · Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
  • · Scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor Noord-Brabant.

Vanaf donderdag 12 maart wordt deze informatie aangevuld en worden de vragen en antwoorden die volgen uit deze nieuwe maatregelen op www.rijksoverheid.nl/coronavirus aangevuld.”

Vanuit sportkoepel NOC*NSF hebben wij het volgende bericht ontvangen:

Vanmiddag heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen.

In het kort komen die er op neer dat wat begin van de week het advies was, nu voor heel Nederland geldt.
Vandaar dat wij u opnieuw, en nu voor heel Nederland, met klem adviseren alle sportevenementen waaronder de competitie-, oefen en trainingswedstrijden af te gelasten.

Het kabinet heeft ook voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen.
Deze oproep zouden wij graag willen ondersteunen en u ook oproepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten ook af te gelasten. Met de CTO’s hebben we de afspraak dat zij voor de topsportselecties afgeschermde trainings-faciliteren realiseren.”

Uiteraard volgen wij deze adviezen.
Het Hoofdbestuur heeft daarom besloten om alle landelijke competities tot en met 31 maart stil te leggen.
In het verlengde daarvan adviseert het Hoofdbestuur de afdelingscompetitieleiders dringend om eveneens de afdelingscompetities tot en met 31 maart stil te leggen.
De situatie en ontwikkeling wordt uiteraard nauwlettend in de gaten gehouden en het Hoofdbestuur zal u tijdig informeren inzake de situatie en maatregelen na die datum.

Wij vertrouwen op uw begrip voor deze bijzondere informatie en gaan ervan uit dat de afdelingscompetitieleiders dit advies zullen volgen.
Wij nemen aan u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het Hoofdbestuur van de NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

Jan Simons
voorzitter