In de Bondsraadvergadering in Nieuwegein van 16 november 2019 is Jan-Gerard Wever benoemd tot Hoofdbestuurslid.

Jan-Gerard was al als interim bestuurslid actief sinds de Bondsraadvergadering van juni, maar is nu ook officieel door de Bondsraad benoemd. Hij zal de functie van Penningmeester op zich nemen. In oktober stelde hij zich in een interview voor.

Daarna is ook Herman IJzerman benoemd in de Functiezetel Topsport.