Beste bestuursleden van de verenigingen in de NTTB afdeling Midden,
en andere betrokkenen,

Bijgaand de relevante documenten van de ALV (Algemene Leden Vergadering) van de afdeling Midden op woensdagavond 18 mei 2022:

Met vriendelijke groeten,

Thijs van Veen
secretaris NTTB afdeling Midden
tel. 033-4726015 en 06-10112862
secretaris@nttb-midden.nl