Beste tafeltennissers,

We zijn blij dat we weer ons jaarlijkse toernooi kunnen gaan organiseren. Dat gaan we nu voor de 48e keer doen op 22 januari 2023. Opgeven kan via het bijgevoegde inschrijfformulier.

In het verleden hebben spelers uit de afdelingen West en Midden eveneens deelgenomen aan dit toernooi. Wij hopen jullie dan weer in grote getalen te zien. Tot de 22 januari!

Met vriendelijke groet,

Marcel Houtenbrink

Voorzitter / Secretaris

06-10733190