NTTB afdeling West heeft de compacte opleiding Tafeltennis Trainer 3 (TT3) ingekocht. Afdeling Midden sluit hierop aan en biedt verenigingen de mogelijkheid om haar TT2 trainers verder op te leiden naar TT3. We hebben acht deelnemers, waarvan vijf vanuit afdeling Midden. Dat is voldoende om de opleiding in het weekend van 12/13 december 2020 te starten. Er is nog plaats voor maximaal vier deelnemers.

Belang van een goede tafeltennistrainer
Afdeling West en Midden zien het belang van een goede tafeltennistrainer in. Het aanbieden van goede (jeugd)training zorgt ervoor dat spelers plezier en uitdaging vinden in de sport. Een enthousiaste tafeltennistrainer, die op een plezierige manier kennis overdraagt aan spelers is de belangrijkste factor. Maak jij of je vereniging ook die extra stap met dit trainersaanbod, bij voorkeur gericht op jeugdspelers?

Sterk gereduceerd tarief
Doordat afdeling West de TT3 opleiding voor hun afdeling inkocht kunnen verenigingen/cursisten voor een sterk gereduceerd tarief deelnemen. Afdeling Midden sluit hier graag bij aan nam een deel van de kosten op zich. Een mooie samenwerking met een win-win situatie voor beide afdelingen en deelnemers.

Coronaproof opleiden
Vanwege Corona wordt het theoretische deel van de opleiding online gegeven. De praktijkdagen plannen we op een nader te bepalen moment in. De opleiding wordt in ieder geval volledig coronaproof gegeven. Bijkomend voordeel? De prijs is gezakt tot € 853,50.

Het concept opleidingsprogramma

Inschrijvingen afdeling Midden
Afdeling Midden heeft goede ervaringen met opleiden. Anderhalf jaar geleden rondden zeven deelnemers uit afdeling Midden de TT2 opleiding succesvol af. Op dit moment hebben vijf cursisten vanuit afdeling Midden zich ingeschreven voor de compacte TT3:

 • Wouter Lindenhof (Tielse TC)
 • Djermo Roest (Hilversum)
 • Wouter Kerpershoek (UTTC)
 • Tobias Lamers (VTV)
 • Frans v.d. Berg (VTV)

De deelnemers overleggen in het eerste weekend of ze de delen van het tweede weekend ook op één dag willen volgen.

Voorwaarden om gebruik te maken van de actie?

 • De vereniging biedt structureel (jeugd)training aan en is van plan om dit in 2021 verder te  professionaliseren.
 • De deelnemer aan de opleiding heeft minimaal de TT2 opleiding gevolgd en heeft enige jaren ervaring als tafeltennistrainer.
 • De deelnemer aan de opleiding is lid van de vereniging én de NTTB.
 • Als wederdienst biedt de trainer de komende twee jaar minimaal een keer ondersteuning bij een tafeltennisactiviteit van afdeling Midden.
 • Rond je de opleiding niet binnen zes maanden na afloop van het praktische deel af? Of verleen je geen ondersteuning bij een jeugdactiviteit binnen twee jaar? Dan brengt het afdelingsbestuur de volledige opleidingskosten in rekening bij de vereniging.

Wat, wanneer en hoe?

 • Het volledige theoretische deel van de TT3 opleiding wordt in compacte vorm gegeven (7 dagdelen verdeeld over12/13 december 2020 en 19/20 december 2020, zie het programma).
 • Het praktijkdeel wordt op een nader te bepalen moment gegeven (als dit weer coronaproof mogelijk is).
 • Verenigingen zonder TT3 trainer hebben voorrang boven verenigingen met een TT3 trainer.
 • Er is plaats voor maximaal nog 4 deelnemers, de aanvragen beoordelen we op basis van de voorwaarden in deze e-mail. Zo nodig houden we een intakegesprek.
 • De afdeling betaalt de opleidingskosten ad € 795,-, de vereniging (of speler via de vereniging) betaalt de boeken (€ 58,50). Eventuele overige kosten zoals eten, drinken en reiskosten worden door de vereniging of deelnemer gedragen.
 • De afspraken tussen de afdeling en de vereniging vastgelegd in een contract .

Meer informatie, vragen en contact

Bekijk de webpagina Opleiding Tafeltennis Trainer 3 van de landelijke tafeltennisbond voor meer informatie. Wil je gebruik maken van dit speciale aanbod of heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar de afdelingsondersteuner John van Hoeven (afdelingsondersteuner@nttb-midden.nl).