Beste wedstrijdsecretaris senioren en/of jeugd,

Op vrijdag 26 maart heeft uw bestuur een brief ontvangen vanuit de NTTB met daarin informatie over de najaarscompetitie van 2020, de voorjaarscompetitie van 2021 en de najaarscompetitie van 2021. In de brief van 29 maart, die u als wedstrijdsecretaris heeft ontvangen, wordt hier nog wat dieper op ingegaan.

Mogelijk ten overvloede, maar hierbij kort samengevat de belangrijkste punten, die wij als afdeling Midden conform de brieven overnemen:
-de najaarscompetitie 2020 zal niet worden uitgespeeld
-de voorjaarscompetitie 2021 zal in zijn geheel niet worden gespeeld
-de najaarscompetitie 2021 zal, indien mogelijk, zoals gebruikelijk in september 2021 starten

Evenals de meerderheid van de afdelingen, zal de najaarscompetitie van 2021 van de afdeling Midden worden ingedeeld op basis van de ELO-rating per 1 januari 2021. Alle clubs en team verliezen dus hun rechtplekken en de competitie zal op basis van de ELO-rating per team worden ingedeeld. Wel kunt u uiteraard bij de teamopgave uw voorkeur en eventuele motivatie hiervoor kenbaar maken.

De teamopgave dient voor 7 juli binnen te zijn. Omdat er op dit moment nog veel onzeker is, zullen wij u begin juni 2021 nòg een mail sturen. In die mail zullen wij ook de definitieve speelweken kenbaar maken. 

NB. Bij de opgave van de jeugdteams dient u rekening te houden met een nieuwe leeftijdsindeling voor de jeugd.

Voor nu hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd. Zoals aangegeven hoort u in ieder geval begin juni nogmaals van ons.

Met vriendelijke groet,
Antwan, Marcel en Rens
Competitieleiding afdeling Midden