De NTTB heeft een mail ontvangen vanuit NOC*NSF naar alle binnensporten en sporten die veelal in horeca gelegenheden worden beoefend, waarin we uitgenodigd zijn maandag 11 mei deel te nemen aan een team call voor binnensporten. Daarin wordt de strategie besproken hoe we ons maximaal kunnen inzetten om binnensporten z.s.m. op te starten, zodra dat ook maar enigszins weer kan.

Het plan is om een toevoeging maken op het reeds bestaande strategische plan Verantwoord Sporten, nu specifiek gericht op de binnensporten. Deze toevoeging wordt geschreven onder de verantwoordelijkheid van het Crisis Management Team Sport NL, waarna het aan VWS wordt aangeboden. toekomen.

De minister van Sport heeft vorige week in het debat in de 2e kamer aangegeven graag kennis te willen nemen van hoe de verenigingssport het voor zich ziet om ook binnen te kunnen sporten. Dat geeft inzichten, zei hij, die gebruikt kunnen worden bij het gefaseerd openstellen.

Zorg voor binnensporten

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF, spreekt in zijn zorg uit over de grote groep kinderen, jeugd maar ook volwassenen die vóór de corona-crisis in de vele gymzalen, dansscholen, fitnesscentra, sportscholen en andere binnensportaccommodaties meer dan wekelijks aan sport deden.

“Laten we hen niet vergeten en onze uiterste best doen om ook die sporten en sporters de ruimte te geven. Zou erg fijn zijn als zodra de ontwikkelingen dat toelaten, binnensportaccommodaties hun deuren in ieder geval voor de jeugd van Nederland weer kunnen openen. Ik ben dan ook blij met de uitnodiging van het kabinet om met hen in gesprek te gaan over hoe we takken van sport zoals gymnastiek, badminton en tafeltennis op een veilige manier in de zaal kunnen laten sporten.”

Een vraag die veelvuldig gesteld is, is waarom binnensporten niet mag en buitensporten wel. Het concrete antwoord op die vraag wordt door de rijksoverheid als volgt gegeven: “Binnen sporten is nog niet toegestaan omdat bij het sporten aerosolen vrijkomen, binnen vormen deze een risico voor de verspreiding van het virus. Daarom mag voorlopig alleen in de buitenlucht gesport worden.” NOC*NSF geeft aan dat het geen zin heeft om tegen dat gegeven in te gaan. Wel kunnen we aangeven dat we ook ‘binnen’ dat risico tot een aanvaardbaar risico kunnen beperken.

Noodpakket 110 miljoen

Vrijdag 1 mei werd bekend dat het kabinet 110 miljoen ter beschikking stelt om tegemoet te komen aan de noden van de Nederlandse sportverenigingen. Er is nog geen nader nieuws te melden. De regelingen voor dit budget zijn in voorbereiding en worden uitgewerkt door VWS, NOC*NSF en VSG.