Donderdagavond 14 januari heeft een speciaal webinar over het Sportakkoord en Verenigingsontwikkeling plaatsgevonden.

De afgelopen periode zijn er flink wat ontwikkelingen geweest die kansrijk voor de verenigingen zijn. Vanuit het bondsbureau is er veel aan gedaan om het e.e.a. zo duidelijk mogelijk voor de verenigingen in kaart te brengen om zo service en ondersteuning te kunnen verlenen. In dit webinar worden door Hoofd Sportparticipatie Marthijn van der Wal en beleidsmedewerker Ineke de Graaf deze ontwikkelingen, de kansen voor verenigingen en de processen die hiermee samenhangen toegelicht.

De presentatie is hier te downloaden.

Vragen n.a.v. dit webinar? Neem dan contact op met Ineke de Graaf

Advies of een service aanvragen? Kijk hier.