De NTTB heeft de regeling om Oekraïense vluchtelingen te laten meesporten bij de tafeltennisverenigingen, die zij in april had ingesteld, verlengd.

Voor Oekraïense vluchtelingen hoeft, indien zij geen competitie spelen, geen bondscontributie betaald te worden, maar zijn ze wel verzekerd, kunnen toernooien spelen, etc.

Waarom alleen Oekraïners?
Uiteraard kun je de vraag stellen waarom we dit alleen voor Oekraïense vluchtelingen doen en niet voor anderen:

  • Duidelijke groep: Ze hebben een Oekraïens paspoort, waardoor de groep die het betreft duidelijk te definiëren is
  • Duidelijke aanleiding: de oorlog niet ver van ons vandaan waardoor er veel vluchtelingen naar ons land komen

Andere vluchtelingen kunnen diverse Nationaliteiten en statussen hebben (asielzoeker, statushouder, legaal, illegaal, etc.). Daardoor is het ingewikkeld om vast te stellen of ze wel of niet voor een speciale regeling in aanmerking zouden moeten komen en waarom. Voor andere vluchtelingen kan je mogelijk wel een beroep doen op andere regelingen, zie hieronder.

Procedure
Met dit formulier kunnen Oekraïense vluchtelingen door de ledenadministrateur worden aangemeld als Persoonlijk Lid bij de NTTB. Er is géén bondscontributie verschuldigd (tot en met in ieder geval eind 2023), maar de leden zijn wel verzekerd en kunnen deelnemen aan trainingen en toernooien. De ledenadministrateur vult het formulier in en is zelf contactpersoon voor het lid of vult een emailadres is van een (Nederlands sprekend) contactpersoon. Deze ontvangt de welkomstbrief met het bondsnummer. De vereniging bepaalt zelf of zij eventueel verenigingscontributie in rekening brengt.

De regeling geldt in ieder geval voor heel 2022 en 2023 en wordt daarna opnieuw geëvalueerd en mogelijk verlengd. Wanneer een speler wil uitkomen voor een club om competitie te spelen dan is een normaal verenigings-bondslidmaatschap voor competitiegerechtigden noodzakelijk, anders kan de speler niet als speelgerechtigd in de competitie-administratie worden opgenomen.

Overige financiële regelingen
Sporters zelf kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op het Jeugdfonds Sport en Cultuur en het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Deze fondsen kunnen in bepaalde gevallen een bijdrage leveren in de contributie of het volgens van sportlessen voor diegenen die dit niet zelf kunnen bekostigen. Wellicht zijn er ook lokale initiatieven in jouw gemeente.

Daarnaast is in 2023 hopelijk ook het Stimuleringsbudget Inclusief Sporten en Bewegen beschikbaar. Dit stimuleringsbudget is bedoeld voor alle sportclubs (zowel sportondernemers als sportverenigingen) die actief aan de slag willen met inclusie en diversiteit. Clubs kunnen maximaal 850 euro aanvragen en kunnen dit budget bijvoorbeeld inzetten om een passend sportaanbod voor vluchtelingen op te zetten of door een samenwerking met een lokale organisatie aan te gaan. Meer informatie over dit stimuleringsbudget vind je op: Aan de slag met diversiteit en inclusie bij je sportclub? Vraag budget aan! – NOCNSF

Meer informatie
Veelvoorkomende-vragen-sport-en-vluchtelingen
https://www.nttb.nl/vluchtelingen-warm-welkom-geven-in-de-sport/

 

Lidmaatschap Oekraiense vluchtelingen