Bondsraadsleden

Page 1 of 2 12

De bondsraadsleden en plaatsvervangende bondsraadsleden van de afdeling Midden zijn:

    Benoemd in ALV d.d. Aftredend volgens rooster van aftreden Einde maximale zit­tingstermijn na 9 jaar op grond van statuten artikel 17 lid 9
Wim Kielen Bondsraadslid 20-05-2015 juni 2018 – juni 2021 juni 2024
Peter Bouwman Bondsraadslid 04-09-2018 juni 2021 – juni 2024 juni 2027
Bert van Schaik Plaatsvervangend bondsraadslid 15-10-2020 juni 2023 – juni 2026 juni 2029
Paul Koopman Plaatsvervangend bondsraadslid 15-10-2020 juni 2023 – juni 2026 juni 2029

In het door het bondsbureau bijgehouden rooster van aan- en aftreden wordt de maand juni gehanteerd.

Functieprofiel Bondsraadslid en reservebondsraadslid

Een bondsraadslid is een door de Ledenvergadering van de Afdeling gekozen vertegenwoordiger van de leden in de Bondsraad, het hoogste orgaan in de organisatie van de NTTB. Bondsraadsleden treden onafhankelijk op en onderhouden daarbij contacten met collega’s uit hun eigen en andere afdelingen, het afdelingsbestuur en eventueel derden. Reservebondsraadsleden treden met gelijke vertegenwoordiging op bij verhindering van een bondsraadslid.

Activiteiten

Halfjaarlijks deelnemen aan de Bondsraad na kennisname van de toegezonden vergaderstukken. Doorlopend oriënteren op ontwikkelingen van het tafeltennis in het algemeen en die binnen de NTTB en de Afdeling in het bijzonder. Afstemming van landelijk beleid met de afdeling en vertaling van afdelingsontwikkelingen naar landelijk beleid.

Eigenschappen

Grote affiniteit met tafeltennis en bekend met de organisatiestructuur van de NTTB. Kennis van de activiteiten in de bond en de afdelingen. Visie op ontwikkelingen en taken van een moderne sportorganisatie.

Vaardigheden

Goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift. Zelfstandig een netwerk binnen de organisatie kunnen onderhouden.

 

Bondsraadspagina’s andere afdelingen