Bondsraadsleden

Op weg naar een nieuwe Bondsraad in 2023

De bondsraadsleden en plaatsvervangende bondsraadsleden van de regio Midden zijn:

    Benoemd in ALV d.d. Aftredend volgens rooster van aftreden Einde maximale zit­tingstermijn na 9 jaar op grond van statuten artikel 17 lid 9
Wim Kielen Bondsraadslid 20-05-2015 juni 2018 – juni 2021 juni 2024
Peter Bouwman Bondsraadslid 04-09-2018 juni 2021 – juni 2024 juni 2027
Bert van Schaik Plaatsvervangend bondsraadslid 15-10-2020 juni 2023 – juni 2026 juni 2029
Paul Koopman Plaatsvervangend bondsraadslid 15-10-2020 juni 2023 – juni 2026 juni 2029

Per april 2023 zal een nieuwe bondsraad benoemd worden.

 

Bondsraad