Functie
Midden
E-mailadres afdelingsondersteuner@nttb-midden.nl
Telefoonnummer 06-10789594

Takenpakket:

 • Verenigingsondersteuning
 • Deelname werkgroep opzet jeugdcompetitie (Platform Jeugd)
 • Table Stars (begeleiden, materiaal bestellen, organiseren van eventuele workshops)
 • Organiseren afdelingsronde NJM
 • Ondersteunen zoektocht (werving) bestuurs- en commissieleden en vrijwilligers
 • Organiseren speciale activiteit (Fifty+ViTT, 50+)
 • Deelname aan afdelingsbestuursvergaderingen
 • Organiseren dubbele duocompetitie
 • Meewerken aan opstellen activiteitenplan en budgetaanvraag
 • Werving van deelnemers aan cursussen/opleidingen
 • Evenementenkalender opstellen voor de afdeling