Functie
Voorzitter
E-mailadres voorzitter@nttb-midden.nl

Functiebeschrijving:

Algemene organisatie/coördinatie bestuurstaken
Voorbereiden en leiden van vergaderingen van het AB en de ALV
Onderhouden externe contacten
Opstellen en uitvoeren van beleid i.s.m. overige bestuursleden
Tracht (als die zich voordoen) problemen op te lossen, zowel binnen de afdeling als geheel als (desgevraagd) bij individuele verenigingen, in samenwerking met het bestuur
Waar nodig coördineren van de verschillende bestuurstaken
Vertegenwoordigen van de afdeling