‘Rondje Afdelingen’

Het traditionele bezoek aan de Afdelingen aan het begin van het nieuwe seizoen zal op digitale wijze plaatsvinden en niet meer per Afdeling, maar per thema. De uitnodiging voor de workshops, in de week van 19 tot en met 22 september, is aan alle verenigingen verstuurd.

Je kunt je hier aanmelden via het aanmeldingsformulier (deelname is gratis). De inschrijving sluit op 16 september.

Programma

maandag 19 september 2022 NTTB Organisatie-ontwikkeling, wat verandert er en wat blijft? Achim Sialino 19:30
maandag 19 september 2022 Talentherkenning- en ontwikkelingsbeleid binnen de NTTB Marcel Kraa 20:30
dinsdag 20 september 2022 Meisjes & Damesbeleid Marthijn van der Wal 20:00
woensdag 21 september 2022 NTTB Organisatie-ontwikkeling, rol van de Accountmanager Achim Sialino 19:30
woensdag 21 september 2022 Informatie over de Trainer, Toernooileiders en Scheidsrechters opleidingen Marcel Kraa 20:30
donderdag 22 september 2022 Subsidies voor verenigingen Teun Plantinga en Dennis Rijnbeek 19:45
donderdag 22 september 2022 NTTB Vrijwilligersbeleid Ron Doevendans en Wim van Selling 20:30

 

Uitgebreide beschrijving workshops (link of lees verder)

Workshop 1:   NTTB Organisatie-ontwikkeling: wat verandert er en wat blijft?

Workshopleider:         Achim Sialino (Directeur)

Doelgroep:                  Bestuurders, trainers, leden, landelijke en regionale vrijwilligers

Dag en tijd:                  Maandag 19 september, 19:30 uur

De NTTB zit momenteel in de laatste  fase van organisatie-ontwikkeling die door de bondsraad is geïnitieerd. In deze nieuwe structuur vervalt de afdelingsbestuurslaag. In de deze sessie lichten we toe wat er veranderd en hetzelfde blijft voor leden, verenigingen en de functionarissen in de huidige afdelingen.

Workshop 2:   Talentherkenning- en ontwikkelingsbeleid binnen de NTTB

Workshopleider:         Marcel Kraa (Hoofd Talentontwikkeling & Topsport)

Doelgroep:                  Bestuurders, trainers, ouders

Dag en tijd:                  Maandag 19 september, 20:30 uur

Sinds de bondsraad van 2021 kent de NTTB een nieuw talentherkenning- en ontwikkelingsbeleid. De Regionale Training Netwerken (RTN’s) spelen hierin een belangrijke rol. In deze sessie wordt in gegaan wat de ontwikkelingen met de betrekking tot het opzetten van de RTN’n en wat er tot op heden al is bereikt.

Workshop 3:   Meisjes & Damesbeleid binnen de NTTB

 Workshopleider:         Marthijn van der Wal (Hoofd Sportparticipatie)

Doelgroep:                  Bestuurders, trainers/begeleiders, spelers

Dag en tijd:                  Dinsdag 20 september, 20:00 uur

De NTTB kent vanuit de historie een laag percentage vrouwelijke leden. Middels diverse initiatieven zijn in het verleden (kortstondige) successen geboekt om onze sport toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor meisjes/vrouwen. Tevens is er veel onderzoek gedaan op dit thema. De belangrijkste uitkomsten en conclusies willen we graag met jullie delen waarbij we ook een blik op de toekomst willen werpen. Waar moeten we met elkaar op inzetten om het percentage vrouwelijke leden te doen stijgen?

Workshop 4:   NTTB Organisatie-ontwikkeling, rol van de Accountmanager

Workshopleider: Achim Sialino (Directeur)

Doelgroep:      Bestuurders, trainers, leden, landelijke en regionale vrijwilligers

Dag en tijd:      Woensdag 21 september, 19:30 uur

In de huidige NTTB organisatiestructuur bestaan naast de landelijke organisatie de acht afdelingen. In deze structuur kennen we ook de functie van Afdelingsondersteuner, in iedere afdeling één.

In deze sessie willen we vooruitkijken naar de mogelijke nieuwe organisatiestructuur (vanaf 1-1-2023) waarin we geen afdelingen meer hebben en dus ook geen afdelingsondersteuners. In de nieuwe organisatie vervult de nieuwe functie van Accountmanager een belangrijke rol en worden deze voor de verenigingen een eerste aanspreekpunt.

Workshop 5:   Iets voor jou? Een trainer, Toernooileider of Scheidsrechters opleiding!

Workshopleider:         Marcel Kraa (Coördinator Opleidingen)

Doelgroep:                  Iedere geïnteresseerde

Dag en tijd:                  Woensdag 21 september, 20:30 uur

In gesprek met verenigingen en leden blijkt met enige regelmaat dat er behoefte is aan scholing, een kwaliteitsimpuls of algemene persoonlijke ontwikkeling. Maar vaak blijkt ook dat er nog veel onbekendheid is over de inhoud van onze opleidingen en de wijze waarop deze aangeboden worden. In deze sessie lichten we de diverse opleidingen toe en wordt er in gegaan op de ontwikkelingen die er zijn met betrekking tot de trainers-, scheidsrechters – en toernooileider opleidingen.

Workshop 6:   Subsidies voor verenigingen

Workshopleider:         Teun Plantinga (Hoofd Bedrijfsvoering) & Dennis Rijnbeek (Hoofd Marketing & Communicatie)

Doelgroep:                  Bestuurders

Dag en tijd:                  Donderdag 22 september, 19:45 uur

De inkomsten van de vereniging vergroten, zonder de contributie te verhogen. Dat klinkt als muziek in de oren. De ene keer is het een kwestie van alert zijn op nieuwe regelingen en is de aanvraag eenvoudig (1000 euro voor de club). De andere keer gaat er een uitgebreid proces van voorbereiding en aanvraag aan vooraf. Hoe specifiek of algemeen moet je aanvraag zijn? Is extra geld wel de oplossing voor je vraagstuk? Is er subsidie mogelijk voor tafeltennis? We introduceren je graag in het landschap van subsidieregelingen.

Workshop 7:   NTTB Vrijwilligersbeleid

Workshopleider: Ron Doevendans en Wim van Selling (Werkgroep Vrijwilligersbeleid)

Doelgroep:      Landelijke commissies /Bondsraadsleden, Afdelingsbesturen en afdelingscommissies/vrijwilligers

Dag en tijd:      Donderdag 22 september, 20:30 uur

De NTTB-organisatie is voor een groot deel afhankelijk van vrijwilligers. Er is een commissie vrijwilligersbeleid in het leven geroepen die onderzoekt hoe we slagvaardig kunnen zijn en blijven bij het aantrekken/interesseren van vrijwilligers voor nu en in de toekomst. Daarnaast is het belangrijk om de aanwezige kennis en kunde bij vrijwilligers te behouden en waar mogelijk verder te ontwikkelen. Hoe kunnen we er verder voor zorgen dat de vrijwilliger zich op het gemak en gewaardeerd voelt in de organisatie, hierdoor is de kans immers groot dat de continuïteit positief beïnvloed wordt. Zoals bekend staan er organisatorische veranderingen bij de NTTB op stapel. Belangrijk is om de rol van de vrijwilliger hierbij prominent in mee te nemen. Hoe krijgen we de vacatures vervuld?

We zijn ervan overtuigd dat er vrijwilligers genoeg te vinden zijn in onze organisatie, alleen hoe vind je ze?

Dit en andere vraagstukken rondom vrijwilligers komen aan de orde in de online sessie over vrijwilligersbeleid.

Je kunt je hier aanmelden via het aanmeldingsformulier (deelname is gratis)