De Bondsraadvergadering van de NTTB is op 11 december in digitale vorm gehouden.
Alle voorgenomen besluiten zijn aangenomen. De vergaderstukken zijn hier in te zien. In het kort:
  • Bert van de Zedde is benoemd voor de functiezetel Organisatie en Erik van Veenendaal voor de functiezetel Marketing & Communicatie
  • Het Strategisch Plan en de Jaarplannen zijn aangenomen. Bekijk hier enkele korte video’s over het Strategisch Plan
  • De begroting 2022 is vastgesteld
  • De voorgestelde reglementswijzigingen zijn vastgesteld
  • De bondsraad stemde in met het Inrichtingsplan voor de Organisatieontwikkeling (15 voor; 2 onthoudingen; 1 tegen)